танцова композиция от школа по танци Вероник

Когато говорим за танцова композиция, става въпрос за избора на хореографски материал и подредбата му според естетическата идея или проект. За целта първо трябва да имаме някои хореографски фрагменти, с които да работим.

При модерните танци един от честите методи за измислянето на първото съдържание от хореографията е импровизацията. Използваме я с намерението да развием иновативни движения и като първа стъпка в процеса на танцовата композиция.

(Импровизацията на сцена има друга цел и е друга тема. Тук говорим за импровизацията като част от хореографията на танца.)

Импровизацията преди композицията обикновено разчита на идеи, музика или нещо друго, свързано с хореографията, която се създава. Има много начини за съставяне на танца и всеки хореограф може да си има свой собствен. Всеки хореограф си има цели и интереси, а всеки проект обикновено изисква своя методология.

Ето описание на пример за начин на създаване на хореография.

Още от началото на 20-ти век и благодарение на Рудолф Лабан, модерните танци използват някои концептуални инструменти, които ни позволяват да създадем движение като разглеждаме някои от основните му части: тяло, пространство и време. Това е от абстрактна перспектива, без нуждата от теми, образи или външни вдъхновения.

танцова композиция

За да импровизираме по този начин в търсене на движение, представете си, че съставянето на танца е като реденето на пъзел. Различни части се напасват една към друга, за да се създаде едно цяло.

Да поговорим за тези части. Можем да импровизираме, за да ги създадем, разглеждайки трите основни категории, които вече споменахме.

Тяло: движения на ставите (колене, бедра, лакти), движения на шестте основни сегменти на тялото (крака, ръце, торс, глава), движения на части от тези сегменти (китки, стъпала, пръст), движения на цялото тяло (центъра на тялото трябва да бъде включен), движение, които включват контакта между части от тялото или нещо друго (партньор, обект, пода), движения включващи изнасянето на тежестта на тялото върху определена част, различна от краката (раменете, гърба, ръцете) и други възможни движения на тялото, за които можете да се сетите.

Пространство: има два различни начина за поглед към пространството.

 • Кинесферично пространство: то обгражда тялото до границите, до които може да достигне и пътува с него през сценичното пространство. За да танцуваш с цялото тяло, вземайки предвид кинесферичното пространство, трябва да движиш центъра на тялото. Можем да движим също части от тялото в това пространство без участието на центъра.

композиция в танца

Лабан е определил 27 основни посоки, към които можем да се стремим в кинесферата:
1: Надолу
2: Нагоре
3, 4, и 5: Наляво: долу вляво, средата и горе вляво.
6, 7 и 8: Вдясно: долу вдясно, средата и горе вдясно.
9, 10 и 11: Назад: долу, средата и горе.
12, 13 и 14: Напред: долу, средата и горе.
15, 16 и 17: Ляв заден диагонал: долу, средата и горе.
18, 19 и 20: Десен заден диагонал: долу, средата и горе.
21, 22 и 23: Ляв преден диагонал: долу, средата и горе.
24, 25 и 26: Десен преден диагонал: долу, средата и горе.
27: Към центъра.

 • Сценично пространство: това е общото пространство, определено  за танца (сцената, студиото, парка).

Лабан разделя това пространство на 9 основни зони:
1: Център на сцената.
2, 3, 4, и 5: Четирите ъгъла (ляв заден и преден, десен заден и преден).
6, 7, 8 и 9: Четирите централни останали зони (задна, предна, лява и дясна).

Можем да стъпим във всеки от секторите на сценичната сцена. За да преминем от една зона в друга, създаваме линии. Те могат да са прави (към някоя от осемте основни посоки), кръгли (наляво или надясно) или комбинирани. Формите се отнасят до тези линии, а не до движенията, които прави тялото докато преминава.

Когато променяме връзката между кинесферичното пространство и сценичното, ние правим обръщания. Те могат да са вдясно, вляво, в най-различни ъгли, в трите основни нива (горе, средата, долу), на различни опорни точки на тялото, около трите основни оси и т.н.

Когато достигнем по-високо от горното ниво и издигнем тежестта си над опората, правим скокове. Ако се изпълняват на крака, те могат да се разделят на 5 основни форми:

1. От един крак на друг.
2. От един крак на същия.
3. От един крак на два крака.
4. От два крака на един крак.
5. От два крака на два крака.

Разбира се има още много възможности за скокове. Помислете за подскоци, които започват и пристигат, от и до, други части на тялото. Ще видите колко много части за танцовата композиция ще откриете.

Време: времето е нещо, което въздейства върху тялото и пространството. То придава на движенията дължина, позволява ни да танцуваме ритмично и позволява конструирането на хореографски фрази с музикален усет.

Преди да кажем как можем да приложим времевите вариации при движенията, добре е да сме сигурни в значението на някои термини.

 • Удар, такт:  това е основната мярка за времето. Това броим, когато определяме дължината на движение или фраза. Установяваме скоростта на такта според нуждите на танца. Таз скорост, изразена с числа се нарича темпо.
 • Темпо: (удари в минута) това дума, взета от музикалния език, но се използва в танците със същото значение. Тя изразява честотата на ударите при всеки ритъм в числа. Например темпо=60 или темпо=120 означава, че имаме 60 или 120 удара в минута. Темпото се измерва с уред наречен метроном.
 • Дължина: количеството удари, които продължава движението (например: вървене напред четири такта). Когато танцуваме ритмично, винаги зависим от темпото. Когато танцуваме без ритъм, можем да измерваме дължината в секунди.
 • Фразиране: организирането на движения в хореографски фрагменти, които имат цялост и чувство за начало и край.

Всички част от тялото и пространството могат да бъдат манипулирани чрез времето. Можем да придадем различна дължина на всяко движение и да създадем различни качества на движението.
Можем да променим и темпото, като по този начин ускорим или забавим скоростта на цялата хореография.
Можем да организираме танцът във фрази, според ритмо-музикалното усещане и да го направим да отговаря на съответната музика.

композиция в танците и балета

Времето ви позволява да променяте движенията, да създавате нови форми и багри, които обогатяват нюансите на хореографията.
Също като при тесте карти, в тази група от части на пъзел има специална, измежду онези, които вече споменахме (някои я приспадат към времето)

Паузата: тишина и неподвижност. Има дължина и също е част от хореографията.

Можем да създадем контраст с помощта на паузата. Изглежда очевидно, но не е.


Как да процедираме:
Ако искате да опитате танцова композиция чрез този метод, започнете да импровизирате и да измисляте малки движения според тялото, пространството и времето.

След като сметнете, че имате достатъчно материал за начало, започнете да ги смесвате по ваш вкус. Например вземете движение на ръцете, последвано от диагонална линия, обръщане или пауза. След това адаптирате поредицата в ритмична фраза от, например, осем части.

Това е. От тук продължавате по същия начин. Играта е безкрайна. Създайте колкото искате хореографски фрагменти и започнете да мислите за драматичната структура.

Вече знаете, че не е лесно да създадеш хореография за един танцьор. Ако искате да превърнете основния танц в хореография за двама или повече, ето как става.

Някои от частите на хореографията за групи:
1.
Разделение на пространството: създаването на геометрични форми (кръгове, триъгълници, линии, полукръгове…), симетрии и асиметрии, неправилни форми…
2. Времеви вариации: унисон (всички едновременно), канон (започване на фразата в различни, но постоянни моменти от броенето), диалози (танцьор и танцова група се движат, докато останалите са в пауза), контраст (всеки танцьор или група изпълнява различен хореографски фрагмент по едно и също време.)
3. Ансамбли: дуо, трио, квартет и т.н.

Ако разгледате някоя хореография, ще видите колко лесно се разпознават някои от компонентите на танцовата композиция, които споменахме.

За да се упражнявате, отделете време да се запознаете с всяка от тях при основния танцов материал, преди да продължите

Знаем, че артистите създават свободно и не е редно да кажем, че дадена танцова композиция е по-добра от друга. Инструментите, които описахме по-горе са просто възможност.

Все пак вземете предвид следните методологични аспекти като бъдещи хореографи:

 • Като хореографи можете да създадете танца и да накарате танцьорите да го копират, но можете също така да предоставите начални точки, източници, идеи или структури, които танцьорите да използват, за да създадат сами движенията. Този метод разширява креативните възможности като интегрира цялата група в композицията.
 • Можете да работите по интуиция, без да съзнавате какво създавате. Използването на интелекта, за да наблюдавате или изграждате хореографията, позволява да имате известна представа какво вършите.
 • Използването на драматични текстове, музика и изображения като източник на вдъхновение за измисляне на движения е честа и правилна стратегия. Само не забравяйте, че движението само по себе си  и неговите части могат да са източник за хореографията.
 • Има два често подхода при хореографията на модерния танц: индивидуален и колективен. Да си хореограф, който взема всички решения е практично. В някои случаи това е единствения вариант. Практиката на колективната композиция обаче се е доказала като интересно изживяване.
 • И накрая – вашата лична естетична преценка е ваш приятел, но не е задължително да е основното в играта. Помнете, че историята на модерния танц смята Мърс Кънингам за една от най-важните личности в историята си. По някакъв това е защото той е бил радикален с танцовите си композиции, до степен, където е оставял финалните решения в хореографията си на случайността.

Материалът е подготвен специално за школа по танци VeroniQue

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Logo_footer   
     Copyright © 2011-2015. Школа по танци Veronique

София, ул. "20-ти април" 13 | Design by: yasoo.us