драматургия

Драматургията на движенията е изкуството на драматичния състав на танца. Терминът „драма” идва от гръцката дума за „действие” и може да се използва за танците също толкова, колкото и за театъра. Причината е, че жестовете на танцьора биха могли да бъдат разбрани и като действия.

Драматургията придава на танца или изпълнението структура. Затова говорим за драматични структури, когато разглеждаме как определен танц е организиран.

В случай на напълно сценично танцово изпълнение, драматичната структура може да се състои от „разказ” или начинът, по който нейните части, сцени или моменти са организирани и представени. Когато става въпрос за абстрактен хореографен фрагмент, драматургията на движението е начинът, по който интензитета, частите или фразите се разгъват.

Всеки модерен танц има драматична структура, независимо как действа хореографът. При модерните танци можем да кажем, че има някои основни начини за разбиране на драматургията на движението:

 • Отразявайки асоциацията с театъра.
 • Отразявайки връзката с музиката.
 • Отразявайки връзката с визуалните изкуства.

Театралните драматургии използват думата драматургия, когато съставят (или пишат, ако щете). Музикантите обикновено наричат това структура. Ще предложа тук да говорим за драматична структура на танца, тъй като това смесва двете идеи по начин, както го прави и танцът.

драматургия на движенията

.

.

.

.

1. Театрални драматични структури

Те са предимно описателни, което означава, че разказват история или предават логично (вербално) съобщение. Когато танцът изнася подобно съдържание, ние наблюдаваме драматургията на движението с развитието в историята.

Има някои основни структури в този случай:

 • Класическа: въведение, развитие, кулминация, край (пример: Лебедово езеро).
 • Кръгова: историята започва с края, развива се и приключва там, откъдето е започнала.
 • Обратна: историята започва с края и се развива прогресивно към началото.
 • Равна: няма промяна в интензитета на действията, нито конфликт. Просто нещо се случва.
 • Съспенс: историята напредва бързо към драматична развръзка, забавя темпо, след което отново се изкачва и така няколко пъти (като в сапунените опери).
 • Фрагментна: частите от историята са представени в объркан ред.

драматургия на движенията

.

.

.

.

2. Музикални драматични структури

Те са абстрактни. Това означава, че няма история за следене или разбиране, а просто форми на движение, качество, разделение на пространството и т.н

Ето някои основни музикални структури:

 • Част А плюс контрастираща част Б.
 • Част А, контрастираща част Б, връщане към част А.
 • Въведение, част А, част Б, преход, част А’, част Б’, край (поп песните).
 • Сюита: части А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Всяка част има различен ритъм и характер.
 • Теми и вариации: част А, А’, А’’, А’’’ и т.н.
 • Постоянна прогресия: един уникален фрагмент, който става все по интензивен от началото до края (например Болеро).
 • Фрагментна и непредвидима: няколко части в различна последователност за всяко изпълнение.

Разбира се това са само някои примерно, като няма ограничение за създаването на нови драматургични движения. Не само, че структурата може да варира, но източникът е безкраен.

Материалът е подготвен специално за Школа по танци VeroniQue
Източник: www.contemporary-dance.org

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Logo_footer   
     Copyright © 2011-2015. Школа по танци Veronique

София, ул. "20-ти април" 13 | Design by: yasoo.us